دل سوخته شده توسط اتو

ميگن وقتي آدما ، خاطر خواه مي شن عشق بهشون ياد مي ده چه جوري بشكفنن،وقتي عاشقي ميدوني طرف از چه رنگي ، چه غذايي ، چه لحن كلامي خوشش مي آيد . سال تولدش يادت نمي ره مي دوني كه صب كي از خواب بيدار مي شه، خاصيت عشق واقعي اينه كه مثل جادو مي مونه ، بهت مي گه چي ارزش داره ، چي بي ارزشه، همه ما دنبال عشقيم اگه يادت بره عاشقي ، زندگي به يادت مي آره، اگه عاشق واقعي باشي اون قدر سر درگم و حيرون مي شي تا عاقبت راه درست رو پيدا كني ،هر وقت تو زندگي بارت سنگين شد بدون كه يه پيغومي تو راهه، شايد معني عشق همين باشه ( ديدن) اين كه بدوني دور و برت چه خبره ،كي بهت نياز داره ،
راستاي آدماي عاشق از خيلي نظرهاي ديگه هم يه كمي بفهمي نفهمي يه جورايي مي شن )طنز(مثل من وقتي كه مهدي عزيزم اف افو مي زنه به جاي اف اف گوشي تلفن رو بر مي دارم و ميگم جانم (بخنديد يه وقت مي بينم كه فقط جواب جانم يه بوق ممتده) مهدي وقتي كه ميگه آب مي خوام اينقدر مات چشاش مي شم كه به جاي آب شيشه روغن زيتون به دستش مي دم و مي گم بخور نوش جونت (خوب حقم داره ،مي گه نه اول شما بفرماييد تعاريفي خنكتون رو بخوريد اگه نمردي ،بعدش من ، وقتي كه با اصرار من ميگه نوش جونت تازه مي فهمم كه چه دست گلي به آب دادم) واي واي از اتو زدن كه ديگه نگو طفلكي 10 تا پيرهن داشته از ده تا ي اون واسش مونده 2 تا سالم (البته شما حق بدين چون گفتم بهش كه وقتي من اتو مي كنم نه وارد اتاق شو نه منو صدا بزن) ديروز وقتي كه صدام كرد اينقدر مثل اين خنگها كه تازه شنيدن بلد باشن ، هاهاها كردم و بعد از يك ساعت روياي فيلم هندي گفتم الهي فداي صداي قشنگت بشم ، جونم ، جانم ، قربونت ، جانم كه تازه فهميدم كه توي اين يك ساعت كه دستم رو زير چنم روي ميز گذاشته بودم به اون فكر مي كردم به جاش اتو روي يقه لباسش كه تازه خريده بود گذاشته بودم و اين لباس بود كه از اين عشق سوزناك سوخته و سياه شده و بو گند سوختنش در اومده بوده طفلكي وقتي مي خوايم جايي بريم مي گه چي بپوشم ،مي گم قشنگ ترين پيرهنت تنت كن ، لباس نارنجي اش كه روي قلبش رو سوزوندم نشونم مي ده نكنه اينو ،( من كه كم نمي آرم مي گم خوب معلومه ، ميگه خوبديگه چي :ميگم عزيزم اينجا سوخته شده كه نشون بده اينجا يه قلب هست كه اونم مال منه ،) مي خنده و ميگه اگه اين زبونم نداشتي من تو رو چكارت بايد مي كردم
خوب اينم از مزاياي عشقه ديگه نظرتون چيه (نازنين خيلي عاشقه يا مهدي خيلي نازه(

/ 0 نظر / 9 بازدید