محکوم اما بی گناه


محكوم اما بي گناه

سوگند به آن معبود عشق كه در قلب انساني دريچه اي به سوي محبت
و حاشيه اي از عشق پر كرد.
زندگي بادي است در حال وزيدن
زندگي ابري است در حال باريدن
زندگي اسبي است در حال دويدن
زندگي اشكي است در حال چكيدن
و زندگي قلبي است در حال تپيدن

زندگي مانند گلي است كه خارهاي آن حقيقي و گلبرگهاي آن خيالي است
زندگي چيزي نيست جز مبارزه ميان عاطفه و عقل .
زندگي زيباست اگر در تلاطم زمان اسير و گرفتار نگردد.


سپيده صبح زيبا و غروب آن زيباتر
مرگ چرا زيبا باشد وقتي تولد زيباست

 

/ 0 نظر / 9 بازدید