اگه دلم بگيره

 

اگه دلم بگيره

اگه دلم بگيره ميروم زيز سايه خلوت دلم با خودم ميگويم
 اخه دنيا ي ما چرا بايد اينقدر كوچك باشد
 كه اگه ما خواستيم كمي بيشتر غميگين بشويم خيلي زود دلمان بگيره

امروز خيلي دلم گرفته
امروز تو حياط خلوت باران تندي باريدي بطوريكه سيل اومده همه ي دار و نداره ما رو برده

تموم حرف هاي منو برده

اگه دلم بگيره من براي زندگيم اشك مي ريزم براي تموم لحظه هاي بي كسي خودم

براي دل تنگي هاي كودكانه خودم براي تمام آرزوهايي كه داشتم ودارم

زير بارون گريه كردم كه تو اشكا مو نبيني

واسه بارون ناله كردم كه تو نا له هام نباشي

 

/ 0 نظر / 6 بازدید