نفسات معجزه جوونيه


شب توي چشماي تو زندونيه
دل تو آبي و آسمونيه
تو كلامت پر بارون غزل
تو نگات واژه مهربونيه
شونه هات پناه سرسپردگي
آخرين مقصد بي نشونيه
توي افسانه شهر عاشقا
قصه هات قصه همزبونيه
دست تو يه سايبون خستگي
توي ظهر داغ و تابستونيه
تو ترك خوردگي كوير دل
ياد چشمات هميشه بارونيه
توي كوچه هاي دل صداي پات
نغمه شعر و ترانه خونيه
توي فصل پيرو فرسوده من
نفسات معجزه جوونيه
زير خنجر خياله ياد تو
غربت شباي من قربونيه

 

/ 0 نظر / 9 بازدید