وقت دعا دوباره باز تو خلوت رازو نياز
بعد خدا دست نياز رو به تو ميکنم دراز
ميگم نرو پيشم بمون باز منو از خودت بدون
اي کاش ميدونستي دلم گرفته و تنگ برات
ديونه وار دوست داره هر لحظه مي ميره برات
بيا بکش روي سرم بازم دست محبتي
براي زندگيم بده بهم دوباره فرصتي

/ 0 نظر / 7 بازدید