دوستم داری

 

"دوستت دارم " را
من دلاويزترين شعر جهان يافته ام
*
اين گل سرخ من است .
دامني پر کن از اين گل که دهي هديه به خلق
که بري خانه دشمن !
که فشاني به دوست
راز خوشبختي هر کس به پراکندن اوست !

در دل مردم عالم _ به خدا _
نور خواهد پاشيد
روح خواهد بخشيد
*
تو هم اي خوب من ! اين نکته به تکرار بگو
اين دلاويزترين شعر جهان را همه وقت
نه به يکبار و به ده بار , که صد بار بگو
" دوستم داري " را از من بسيار بپرس
دوستت دارم را با من بسيار بگو

 

/ 0 نظر / 13 بازدید