بارون


خيلي وقته ديگه بارون نزده
رنگ عشق به اين خياون نزده
خيلي وقته ابري پرپر نشده
دل آسمون سبكتر نشده
مه سرد رو تن پنجره ها
مثل بغض توي سينه اي منه
ابر چشام پر اشك اي خدا
وقتش دوباره بارون بزنه
خيلي وقته كه دلم براي تو تنگ شده
قلبم از دوري تو بدجوري دلتنگ شده
بعد تو هيچ چيزي دوست داشتني نيست
روح غصه از دلم رفتني نيست
حرف عشق تو رو من با كي بگم
همه حرفها كه آخه گفتي نيست


 

/ 0 نظر / 14 بازدید