بخونيد بد نيست

سلام دوستان خوبم خوشحالم كه حالم خوب شده و تونستم دوباره به اجتماع و جمع دوستان عزيزم برسم، دوستان خوبم به علت اينكه اين جا عده اي جوان خوب و ناز و دم بختي و خلاصه وقت شوهر و وقت زن گرفتن زياد بود يه مطلب ديدم بدم نيامد كه همه بخونيم شايد يه روزي ازدواج كرديم و به دردمون خورد ، البته قابل توجه مجردها
دوستارتون نازنين - راستي منو ببخشيد اگه امكان داره چون اين معجون درهم برهم 10 خان رستميه ، لطفا همه اونها رو تا ته بخونيد، مطمئن باشيد جواب مي ده ، انشاء‌الله كه هممون ( من و شما همون) عاقبت بخير بشيم، الهي آمين ....

الف: تفاوتهاي ساختاري و رواني و روحي زنان و مردان1ـ آقايان سكوت را دوست دارند، به خصوص هنگام خستگي و گرفتاري، و زنان گفتگوو مذاكره را دوست دارند. لذا مرد بايد هنر مذاكره و گفتگو را ياد بگيرد و زن نيز به سكوت و سكون مرد بها بدهد. به خصوص هنگام ورود مرد به خانه، منظور آقايان از گفتگو جنبه اخذ اطلاعات است، اما خانمها منظورشان از مذاكره اين است كه آنرا لذت بخش و آرامشبخش و موجب تخليه رواني خود ميدانند، لذا توصيه ميشود كه حداقل روزانه مردها 20دقيقه با همسران خود صحبت كنند، آنهم دوستانه و در مكان و زمان مناسب.

2ـ آقايان معمولاً كلی نگر و زنان جزئي نگر هستند:
زنان به جزئيات زندگي و رفتاري با دقت نگاه ميكنند و در حافظه خود جاي ميدهندكه بايد مردها متوجه اين نگرش باشند و شخصيت زنان را دريابند، و زنان هم نبايدحساسيت به مسائل جزئي و رفتار كوچك داشته باشند.

3ـ اظهار نظر ديگران براي خانمها بسيار مهمتر است تا براي مردان.

4ـ مردان با گفتن "دوستت دارم" در قلب زن نفوذ پيدا ميكنند، و زنان با گفتن كلمات مردانه "چون در سايه تو آرامش ميگيرم" در قلب مردان نفوذ پيدا ميكنند.

5ـ در مردان ويروس عشق از راه چشم به قلب وارد ميشود، اما در زنان عشق مرضی است كه ويروس آن از راه گوش وارد قلب ميشود. براي مردها آنچه كه ميبينند مهم است، ولي براي زنان آنچه كه ميشنوند. پيامهاي بصري براي آقايان و پيامهاي سمعی براي خانمها اهميت دارد.

6ـ خانمها در ابتداي زندگي بسيار فداكارند، اما به تدريج به سمت خودخواهي و خودرأيي حركت ميكنند اما مردان برعكس.

7ـ مردها بيشتر به روابط جنسي اهميت ميدهند، ولي زنان بيشتر به روابط عاطفی اهميت ميدهند. لذا زنان بايد هنر كامبخشي مردان را داشته باشند و مردان نيز به عواطف زنان پاسخ بدهند و نيازهاي روحي و عاطفي و رواني زنان را تأمين كنند.

8ـ مردان هدفگرا هستند و زنان رابطه گرا.

9ـ براي خانمها جذابيت اجتماعي آقايان، و براي آقايان جذابيت جسماني خانمها مهم است. (گفتاري، انديشه)

10ـ مردها شبيه آناناس هستند كه ظاهر خشن و دروني نرم و شيرين دارند و زنان مثل پيازند كه لايه لايهاند و داراي رفتار تموّجي، خيلي متغيرند، گاهي خوشحال، گاهی ناراحت، چاق، لاغر، زشت، زيبا و... . مردها ثبات روحي بيشتري دارند، ولي زنان غالبا ًثبات روحي و رواني ندارند.

/ 0 نظر / 15 بازدید